CURSUS HORMOONCONSULENT

Een gezonde hormoonbalans is de basis voor een gezond lichaam. Als hormonen echter uit balans raken kunnen er allerlei klachten ontstaan zoals hormonale migraine, overgewicht, menstruatiepijn, overgangsklachten, vruchtbaarheidsproblemen, huidproblemen, PMS, et cetera. Het ontstaan van een hormonale disbalans is echter gecompliceerd en vergt een grondige kennis van verschillende oorzaken. In deze cursus tot hormoonconsulent leer je over de achterliggende oorzaken en hoe je die aanpakt met voeding, kruiden, suppletie en circadiane coaching.CURSUS HORMOONCONSULENT